De mooiste producten, de beste kwaliteit en van jouw favoriete club: je vindt alles in de Deventer Voetbal webshop!

  • Alles van jouw favoriete club!

Disclaimer

Met het gebruik van deze website aanvaard je de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van deventervoetbal.nl is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van deventervoetbal.nl wordt om niet ter beschikking gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deventervoetbal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Stichting Deventer Voetbal is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via deventervoetbal.nl wordt verwezen.

Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan de Stichting Deventer Voetbal. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.